Obecnie osiedle jest całkowicie zasiedlone. W ramach naboru najemców wpłynęło 2116 zgłoszeń. Jesteś zainteresowany najmem? Wypełnij formularz, a powiadomimy Cię o zwolnionych lokalach. Sprawdź też naszą nową inwestycję przy ul. Korczaka>>

Ile kosztuje najem?

Czynsz

Zaliczka na koszty eksploatacji

Własne rachunki

Czynsz najmu to po prostu opłata za korzystanie z lokalu. W przypadku Nowego Nikiszowca średni czynsz wynosi 24 zł/mkw. Uwaga! Nasi najemcy mogą się ubiegać o dopłatę do czynszu (pobiera się ją co miesiąc, maksymalnie przez 15 lat).

To koszt utrzymania części wspólnych, ich konserwacja i naprawa. Wynosi on 6,5 zł/mkw. i pokrywa następujące wydatki: utrzymanie zieleni, ogrzewanie klatek schodowych, oświetlenie chodników, parkingów, korytarzy, klatek schodowych, koszty zarządu nieruchomością wspólną, odśnieżanie, sprzątanie, przeglądy, serwis kotłowni, przeglądy, uzdatnianie wody, separatory, badanie wind, wentylacji, etc., ryczałt na remonty, usuwanie awarii w częściach wspólnych, zakup, naprawa i wymiana: oświetlenia i oznakowania, przegląd techniczny mieszkań.

  • Centralne Ogrzewanie – 2,80 zł / 1 m2 lokalu mieszkalnego
  • Woda oraz odprowadzenie ścieków – 14,11 zł / 1 m3
  • Koszt podgrzania 1 m3 wody – 15,94 zł / 1 m3
  • Koszty gospodarowania odpadami – 26,30 zł / 1 osoba

Są to ceny brutto i wynikają z: Decyzji Prezesa Regulacji Energetyki z 13 lipca 2020 roku (numer decyzji OKA.4210.22.2020.PS ). Cen wody i odprowadzania ścieków zgodnie z decyzją GL.RET.070.7.68.2018.EK z 26.04.2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Kosztów gospodarowania odpadami wg stawek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach.

Ile pieniędzy na początek?

KAUCJA

CZYNSZ

WYPOSAŻENIE

3- lub 6-krotność miesięcznego czynszu. Kaucję wpłacasz w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Przykładowo: jeśli chcesz wynająć mieszkanie 60 mkw., to 3-krotność kaucji wyniesie 60 mkw. x 24 zł x 3 = 4 320 zł.

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.

Mieszkania są już wykończone. Zastaniesz w nich: podłogi, glazurę i terakotę (w łazience i części kuchennej), w pełni gotową łazienkę, ściany pomalowane na biało, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD. Kupisz je wtedy, kiedy będziesz mógł.

Częste pytania

Najem czy własność?

Mieszkanie możesz wynajmować. Pierwsza umowa jest zawsze umową najmu instytucjonalnego zwierana na 24 m-ce. Możliwość oferowania umów najmu instytucjonalnego z DDW jest uzależnione od decyzji inwestora i zarządzającego Funduszem Mieszkań dla Rozwoju.

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

Oczywiście. Natomiast konieczne będzie załatwienie formalności. Jeżeli Twoje pełnoletnie dzieci zamierzają nadal z Tobą mieszkać, będą zobowiązane do:

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Nie. Dzieci mieszkające razem z najemcą, po osiągnięciu pełnoletności (o ile wyrażą chęć dalszego zamieszkiwania w lokalu), nie są poddawane ocenie pod kątem zdolności płatniczej. Badanie zdolności czynszowej nie dotyczy tej kategorii najemców.

Czy po śmierci najemcy, najem może być kontynuowany przez jego pełnoletnie dziecko?

Tak, ale w tym przypadku będzie ono musiało przejść badanie zdolności czynszowej.

Już po podpisaniu umowy najmu instytucjonalnego odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy w jakikolwiek sposób zmienia to moją sytuację jako najemcy?

Nie. Bierzemy pod uwagę, że Twoja sytuacja materialna może się zmienić w trakcie trwania umowy najmu. Możesz np. otrzymać spadek albo zaoszczędzić pieniądze na mieszkanie dla dzieci. Nadal możesz być naszym najemcą. Liczy się Twoja sytuacja z okresu, kiedy przechodziłeś kwalifikację do najmu – np. jeżeli w okresie naboru nie byłeś właścicielem mieszkania i gmina przyznała Ci za to punkty, nie ma znaczenia że już po podpisaniu umowy najmu odziedziczyłeś własne „M”.

Czy po wygaśnięciu obecnej umowy najmu mogę ją przedłużyć?

Oczywiście. Standardowo jesteśmy wówczas zobowiązani do weryfikacji, czy nadal masz „czystą kartę” w BIG InfoMonitor, KRD i ZBP.

Nie zakwalifikowałem się do dopłat z programu „Mieszkanie na Start”. Czy mogę spróbować ponownie?

Wniosek o dopłaty składasz co roku. Ponieważ Twoja sytuacja materialna może się zmienić, gmina raz w roku sprawdza, czy Twoje obecne zarobki mieszczą się w limicie. Dopłaty do czynszu mogą być udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego (netto) nie przekracza:
• w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
• w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – powyższy limit (zwiększany jest o dodatkowe 40 punktu procentowego na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. W 2021 r. średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło ok. 5662,53 zł (brutto). Oznacza to, że miesięczne dochody singla ubiegającego się o dopłatę do czynszu w programie Mieszkanie na Start nie mogą przekraczać tej kwoty, a małżeństwa z dzieckiem – ok. 10 192,5 zł.

Jeśli najemcy przysługuje prawo własności nieruchomości (działki) budowlanej, może zawrzeć umowę najmu?

Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.

W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?

Zapis o waloryzacji jest standardem w długookresowych umowach najmu. Waloryzacja oznacza, że czynsz może się zmienić wtedy, kiedy zmieni się tzw. wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że:

  • Czynsz będzie waloryzowany raz do roku
  • Jeżeli wskaźnik inflacji będzie dodatni, czynsz ulegnie podwyższeniu, a jeżeli ujemny – obniżeniu
  • Wysokość ewentualnej podwyżki lub obniżki będzie równa wysokości wskaźnika inflacji

Uwaga! Waloryzacji podlega również kaucja.

Czy zaliczka na koszty eksploatacji może się zmienić?

Tak. Są to koszty utrzymania powierzchni wspólnych, czyli np. sprzątania klatek schodowych, utrzymania osiedlowej zieleni, oświetlenia chodników i parkingów, napraw dokonywanych na terenie osiedla, utrzymania osiedlowej infrastruktury, odśnieżania, pracy administratora, etc. Jest to więc koszt, który może się zmienić, jeżeli zmienią się ceny u naszych dostawców / wykonawców.

Po kilku latach postanowiłem zrezygnować z najmu. Czy otrzymam zwrot pieniędzy zainwestowanych w wykończenie mieszkania?

Najemcy mają różny gust i różne potrzeby; dlatego może się zdarzyć, że Twój wkład (pracy i pieniędzy) obniżył szanse na wynajęcie tego lokalu kolejnej osobie. Wówczas możemy usunąć ulepszenia, które zrobiłeś w mieszkaniu, przywracając lokal do stanu pierwotnego. Odbędzie się to na Twój koszt. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zatrzymać te ulepszenia, zwrócimy Ci za nie pieniądze. Obliczając wartość ulepszeń, weźmiemy pod uwagę ich stan (stopień zużycia) na dzień opuszczenia lokalu.

Kto pokryje koszt aktu notarialnego?

Jeżeli podpisujesz umowę o najem instytucjonalny i korzystasz z notariusza wskazanego przez nas, pokrywamy 100% kosztów. Jeżeli sam wybrałeś notariusza – 100% kosztów pokrywasz Ty. Będą to koszty: sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz koszty wypisów notarialnych (po jednym wypisie dla każdej strony).

Po kilku latach najmu zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?

Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej. Napisz do nas wniosek, w którym przedstawisz swoją sytuację. Każdy taki przypadek rozpatrzymy indywidualnie.