Obecnie osiedle jest całkowicie zasiedlone. W ramach naboru najemców wpłynęło 2116 zgłoszeń. Jesteś zainteresowany najmem? Wypełnij formularz, a powiadomimy Cię o zwolnionych lokalach. Sprawdź też naszą nową inwestycję przy ul. Korczaka>>

Ile kosztuje najem?

CZYNSZ
ZALICZKA NA KOSZTY EKSPLOATACJI
WŁASNE RACHUNKI

Czynsz najmu to po prostu opłata za korzystanie z lokalu. W przypadku Nowego Nikiszowca średni czynsz wynosi 24 zł/mkw. Uwaga! Nasi najemcy mogą się ubiegać o dopłatę do czynszu (pobiera się ją co miesiąc, maksymalnie przez 15 lat).

To koszt utrzymania części wspólnych, ich konserwacja i naprawa. Wynosi on 5,5 zł/mkw. i pokrywa następujące wydatki: utrzymanie zieleni, ogrzewanie klatek schodowych, oświetlenie chodników, parkingów, korytarzy, klatek schodowych, koszty zarządu nieruchomością wspólną, odśnieżanie, sprzątanie, przeglądy, serwis kotłowni, przeglądy, uzdatnianie wody, separatory, badanie wind, wentylacji, etc., ryczałt na remonty, usuwanie awarii w częściach wspólnych, zakup, naprawa i wymiana: oświetlenia i oznakowania, przegląd techniczny mieszkań.

 • Centralne Ogrzewanie – 2,80 zł / 1 m2 lokalu mieszkalnego
 • Woda oraz odprowadzenie ścieków – 14,11 zł / 1 m3
 • Koszt podgrzania 1 m3 wody – 15,94 zł / 1 m3
 • Koszty gospodarowania odpadami – 26,30 zł / 1 osoba

Są to ceny brutto i wynikają z: Decyzji Prezesa Regulacji Energetyki z 13 lipca 2020 roku (numer decyzji OKA.4210.22.2020.PS ). Cen wody i odprowadzania ścieków zgodnie z decyzją GL.RET.070.7.68.2018.EK z 26.04.2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Kosztów gospodarowania odpadami wg stawek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach.

Ile pieniędzy na początek?

KAUCJA
CZYNSZ
WYPOSAŻENIE

3- lub 6-krotność miesięcznego czynszu. Kaucję wpłacasz w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Przykładowo: jeśli chcesz wynająć mieszkanie 60 mkw., to 3-krotność kaucji wyniesie 60 mkw. x 24 zł x 3 = 4 320 zł.

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.

Mieszkania są już wykończone. Zastaniesz w nich: podłogi, glazurę i terakotę (w łazience i części kuchennej), w pełni gotową łazienkę, ściany pomalowane na biało, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD. Kupisz je wtedy, kiedy będziesz mógł.

Częste pytania

Najem czy własność?

Mieszkanie możesz wynajmować (jest to tzw. najem instytucjonalny), a w niektórych inwestycjach możliwe jest także stopniowe dochodzenie do własności mieszkania (nazywamy to „Umową najmu instytucjonalnego z Dojściem do Własności”, a w skrócie: „najem z DDW”). W inwestycjach PFR Nieruchomości S.A. pierwsza umowa jest zawsze umową o najem instytucjonalny i jest zawierana na 24 m-ce. Umowę najmu z DDW będziemy mogli zaoferować dopiero po zakończeniu procesów administracyjnych (w tym wyodrębnienia lokali), warunkiem jest również pozytywna decyzja inwestora, dotycząca przeznaczenia inwestycji pod opcję DDW. Uwaga! Nie jesteśmy w stanie zagwarantować konkretnego terminu, jednak zazwyczaj takie decyzje zapadają w ciągu ok. 2 lat od pierwszego zasiedlenia.

Czy podpisując umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności (DDW), od razu staję się właścicielem mieszkania?

Nie. Do własności dochodzisz stopniowo. Przykład: jeżeli umowa najmu instytucjonalnego z DDW zostanie zawarta na 25 lat, uzyskasz prawo własności do lokalu po 25 latach. A co się stanie, jeżeli podpiszesz umowę na 25 lat, a po 10 latach będziesz chciał wpłacić całą cenę mieszkania i stać się właścicielem? Jest to możliwe, o ile Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju (który finansuje budowę naszych inwestycji) wyda na to zgodę.

Czy mogę dojść do własności w ciągu 5 lat?

Mieszkania są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które nie mają wystarczających możliwości finansowych, aby kupić nieruchomość czy zaciągnąć kredyt hipoteczny. Dlatego oferujemy stopniowe dochodzenie do własności.

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

Oczywiście. Natomiast konieczne będzie załatwienie formalności. Jeżeli Twoje pełnoletnie dzieci zamierzają nadal z Tobą mieszkać, będą zobowiązane do:

 • Przystąpienia do umowy najmu (w praktyce: podpiszemy aneks do umowy, w którym nie tylko Ty, ale i Twoje dzieci będą współlokatorami mieszkania)
 • Złożenia oświadczenia o wydaniu lokalu oraz poddaniu się egzekucji (to oznacza, że one również będą odpowiedzialne np. za zadłużenia w opłatach) w formie aktu notarialnego.

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Nie. Dzieci mieszkające razem z najemcą, po osiągnięciu pełnoletności (o ile wyrażą chęć dalszego zamieszkiwania w lokalu), nie są poddawane ocenie pod kątem zdolności płatniczej. Badanie zdolności czynszowej nie dotyczy tej kategorii najemców.

Kto pokryje koszt aktu notarialnego?

 • W przypadku umów najmu z DDW: Koszty sporządzenia przez notariusza oświadczenia o poddaniu się egzekucji pokrywa najemca. Koszty sporządzenia aneksu i jego wypisów ponosi w 50% najemca, a w 50% my (my pokrywamy 100% tylko w przypadku, jeżeli korzystasz ze wskazanego przez nas notariusza).
 • W przypadku umów najmu bez DDW: jeżeli korzystasz z notariusza wskazanego przez nas, pokrywamy 100% kosztów. Jeżeli sam wybrałeś notariusza – 100% kosztów pokrywasz Ty. Będą to koszty: sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz koszty wypisów notarialnych (po jednym wypisie dla każdej strony).

Ile mam czasu na podjęcie decyzji o przystąpieniu do umowy najmu z DDW?

Tyle, ile potrzebujesz. Aktualne przepisy nie przewidują żadnego terminu na zawarcie umowy najmu z DDW. Możesz po kilku czy nawet kilkunastu latach najmu instytucjonalnego zdecydować się na podpisanie umowy najmu z DDW. Jeżeli przepisy w tej sprawie miałyby się zmienić (a nie ma takich planów), powiadomimy Cię odpowiednio wcześniej.

Czy po śmierci najemcy, najem może być kontynuowany przez jego pełnoletnie dziecko?

Tak, ale w tym przypadku będzie ono musiało przejść badanie zdolności czynszowej.

Jeśli najemcy przysługuje prawo własności nieruchomości (działki) budowlanej, może zawrzeć umowę najmu?

Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.

Już po podpisaniu umowy najmu instytucjonalnego odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą? Czy mogę przystąpić do umowy najmu z DDW?

Nabycie innego lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu z DDW nie jest przeszkodą w kontynuowaniu umowy najmu, jak również w nabyciu tego mieszkania.

Po kilku latach najmu zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?

Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej. Napisz do nas wniosek, w którym przedstawisz swoją sytuację. Każdy taki przypadek rozpatrzymy indywidualnie.

Jestem najemcą i chcę przystąpić do umowy najmu z DDW. Czy muszę wpłacić drugą kaucję?

Nie. Kaucja, którą wpłaciłeś przy podpisywaniu umowy najmu instytucjonalnego, zostanie zaliczona na poczet kaucji związanej z Twoją nową umową, czyli umową najmu z DDW. Wysokość kaucji w Umowach DDW odpowiada trzykrotności czynszu.

Po kilku latach postanowiłem zrezygnować z najmu. Czy otrzymam zwrot pieniędzy zainwestowanych w wykończenie mieszkania?

Najemcy mają różny gust i różne potrzeby; dlatego może się zdarzyć, że Twój wkład (pracy i pieniędzy) obniżył szanse na wynajęcie tego lokalu kolejnej osobie. Wówczas możemy usunąć ulepszenia, które zrobiłeś w mieszkaniu, przywracając lokal do stanu pierwotnego. Odbędzie się to na Twój koszt. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zatrzymać te ulepszenia, zwrócimy Ci za nie pieniądze. Obliczając wartość ulepszeń, weźmiemy pod uwagę ich stan (stopień zużycia) na dzień opuszczenia lokalu.

W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?

Zapis o waloryzacji jest standardem w długookresowych umowach najmu. Waloryzacja oznacza, że czynsz może się zmienić wtedy, kiedy zmieni się tzw. wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że:

 • Czynsz będzie waloryzowany raz do roku
 • Jeżeli wskaźnik inflacji będzie dodatni, czynsz ulegnie podwyższeniu, a jeżeli ujemny – obniżeniu
 • Wysokość ewentualnej podwyżki lub obniżki będzie równa wysokości wskaźnika inflacji

Uwaga! Waloryzacji podlega również kaucja.