Nabór wniosków zakończył się 31 stycznia 2021 r. Od dnia złożenia wniosku masz 30 dni na doniesienie załączników (czyli dokumentów potwierdzających dane, które podałeś we wniosku) do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta Katowice, przy Rynku 1. Możesz je także wysłać do UMK pocztą. Weryfikacja wniosków przez UMK (pod kątem kryteriów społecznych), a następnie – sprawdzanie zdolności czynszowej i BIG InfoMonitor, potrwa najprawdopodobniej do końca kwietnia. W maju planujemy rozpocząć zawieranie umów najmu i wręczanie kluczy. Uwaga! O dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start możesz się ubiegać dopiero po podpisaniu umowy najmu. Sprawdź, czy się kwalifikujesz do dopłat>>

Kto ma pierwszeństwo?

To samorządy lokalne decydują o tym, komu w pierwszej kolejności wręczyć klucze do mieszkania, np. młodym małżeństwom, seniorom, wielodzietnym rodzinom, niepełnosprawnym… Czy wystarczy uzyskać wysoką punktację, aby otrzymać mieszkanie? Nie. Jeszcze trzeba mieć tzw. zdolność czynszową (możliwość opłacenia czynszu i rachunków). Pamiętaj, że dochody to nie tylko zarobki; to także świadczenia typu 500+. Sprawdź kryteria naboru uchwalone przez Radę Miasta Katowice. Jeżeli nie spełniasz żadnego z tych kryteriów, nadal możesz ubiegać się o mieszkanie!