Najemcy Mieszkań Plus mają prawo ubiegać się o dopłaty do czynszu. Średnia dopłata wynosi obecnie ok. 400 zł miesięcznie (możesz ją pobierać maksymalnie przez 15 lat), ale jej wysokość zależy od twojej indywidualnej sytuacji. Wysokość dopłaty możesz oszacować tutaj>>

Kto ma pierwszeństwo?

To samorządy lokalne decydują o tym, komu w pierwszej kolejności wręczyć klucze do mieszkania, np. młodym małżeństwom, seniorom, wielodzietnym rodzinom, niepełnosprawnym… Czy wystarczy uzyskać wysoką punktację, aby otrzymać mieszkanie? Nie. Jeszcze trzeba mieć tzw. zdolność czynszową (możliwość opłacenia czynszu i rachunków). Pamiętaj, że dochody to nie tylko zarobki; to także świadczenia typu 500+. Sprawdź kryteria naboru uchwalone przez Radę Miasta Katowice. Jeżeli nie spełniasz żadnego z tych kryteriów, nadal możesz ubiegać się o mieszkanie!

Ważne informacje o naborze

Nabór rozpoczął się 11 stycznia i potrwa do 31 stycznia 2021 r. Wnioski można wypełniać online>>. Od dnia złożenia wniosku masz 30 dni na doniesienie załączników (czyli dokumentów potwierdzających dane, które podałeś we wniosku) do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta Katowice, przy Rynku 1. Możesz je także wysłać do UMK pocztą. Weryfikacja wniosków przez UMK (pod kątem kryteriów społecznych), a następnie – sprawdzanie zdolności czynszowej i BIG InfoMonitor, potrwa do końca kwietnia (chyba że liczba wniosków będzie większa, niż zakładamy). W maju planujemy rozpocząć zawieranie umów najmu i wręczanie kluczy. Uwaga! O dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start możesz się ubiegać dopiero po podpisaniu umowy najmu. Sprawdź, czy się kwalifikujesz do dopłat>>

Jak przebiega nabór?

Nabór składa się z trzech etapów:

Etap 1

Przyjmowanie wniosków (będzie można je wypełnić online) oraz załączników do wniosków (trzeba będzie je wrzucić do skrzynki podawczej w UMK przy Rynku 1 lub wysłać pocztą), a następnie weryfikacja wniosków pod kątem kryteriów uchwalonych przez samorząd. Etap ten jest realizowany przez UMK.


Etap 2

Badanie zdolności finansowej przez PFR Nieruchomości S.A. Uwaga! Zdolność finansowa to nie to samo co zdolność kredytowa. Sprawdzamy jedynie, czy będziesz w stanie wnosić opłaty czynszowe. Badanie to nie jest konieczne, jeżeli po podpisaniu umowy najmu wpłacisz 6-miesięczną kaucję. Osoby, które udokumentują swoją zdolność finansową wpłacają niższą, 3-miesięczną kaucję.


Etap 3

Weryfikacja w BIG InfoMonitor. Nie możesz mieć żadnych zaległych (przeterminowanych) zadłużeń. Uwaga! Możesz mieć kredyt albo spłacać raty. Ważne, czy spłacasz swoje zobowiązania terminowo. Ten etap również przeprowadza PFR Nieruchomości S.A.

Załączniki do wniosku dotyczące przychodów

Jeżeli chcesz wpłacić niższą kaucję (w wysokości 3-krotności czynszu), w ciągu 30 dni od wypełnienia wniosku w internecie, musisz dostarczyć kilka załączników (jak złożysz wniosek, wyślemy ci je mailem, a jeśli nie masz drukarki – wydrukowane formularze załączników będą do pobrania przy ul. Rynek 1, w UM Katowice). Załączniki wrzucasz do skrzynki podawczej przy ul. Rynek 1 lub wysyłasz je pocztą. Oto lista załączników dotyczących twoich przychodów:

 • PIT za 2019 rok + bankowe potwierdzenie transakcji wpływów dochodów za ostatnie 3 miesiące; 
 • lub: aktualna umowa + bankowe potwierdzenie transakcji wpływów dochodów za ostatnie 3 miesiące; 
 • lub: zaświadczenie od pracodawcy + bankowe potwierdzenie transakcji wpływów dochodów za ostatnie 3 miesiące

Udokumentowane dochody z innych źródeł (alimenty, 500+ itp.):

 • Zaświadczenie o przyznanym stypendium (socjalne, naukowe, doktoranckie, za wybitne osiągnięcia) + wyciąg bankowy z ostatnich 3 miesięcy z konta bieżącego, potwierdzający wpływy stypendium na konto;
 • Decyzja emerytalna lub ostatni odcinek emerytury lub renty lub przekaz pocztowy / wyciąg bankowy z konta bieżącego, potwierdzający wpływ tego świadczenia na konto bankowe;
 • Ostatni odcinek ZUS lub przekaz pocztowy / wyciąg bankowy z konta bieżącego, potwierdzający wpływ zasiłku macierzyńskiego na konto bankowe.
JEŻELI PROWADZISZ FIRMĘ:
 • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
 • Zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach
 • Bankowe potwierdzenie transakcji wpływów dochodów za ostatnie 3 miesiące
 • PIT – za 2019 rok
 • Wyciąg z Księgi Przychodów i Rozchodów za poprzedni rok
JEŻELI JESTEŚ ROLNIKIEM:

Działalność rolnicza zwykła:

 • Bankowe potwierdzenie transakcji wpływów dochodów za ostatnie 3 miesiące,
 • Aktualne zaświadczenie z Urzędu Gminy o rocznych dochodach z gospodarstwa rolnego,
 • Udokumentowane dochody z prowadzonej działalności rolniczej, tj. udokumentowane przychody ze sprzedaży płodów rolnych lub produkcji zwierzęcej, np. rachunki, faktury, umowy z odbiorcami za okres ostatnich 12 miesięcy,
 • Decyzja o wysokości dopłat (aktualna).

Działalność rolnicza specjalna:

 • Bankowe potwierdzenie transakcji wpływów dochodów za ostatnie 3 miesiące,
 • PIT-36 lub PIT-6 za ubiegły rok wraz z potwierdzeniem złożenia do US oraz decyzję o wymiarze podatku na bieżący rok,
 • Decyzja o wysokości dopłat (aktualna),
 • Deklaracja hektarów przeliczeniowych.

Dla obu typów: zaświadczenie o niezaleganiu z US, KRUS i Urzędu Gminy.

Uwaga! Konieczność potwierdzenia przychodów dotyczy tylko osób, które chcą wpłacić niższą, 3-miesięczną kaucję. Jeżeli we wniosku zadeklarujesz, że wpłacisz wyższą 6-miesięczną kaucję, nie musisz dostarczać tych załączników. Kaucję wpłacasz dopiero po podpisaniu umowy najmu.

Najem czy własność?

Mieszkanie Plus możesz wynajmować (jest to tzw. najem instytucjonalny), a w niektórych inwestycjach możliwe jest także stopniowe dochodzenie do własności mieszkania (nazywamy to „Umową najmu instytucjonalnego z Dojściem do Własności”, a w skrócie: „najem z DDW”).

Na osiedlu Nowy Nikiszowiec początkowo zaproponujemy Ci umowę najmu instytucjonalnego. Zawierasz ją na 24 miesiące. Umowę najmu z DDW będziemy mogli zaoferować dopiero po zakończeniu procesów administracyjnych, związanych z wyodrębnianiem lokali i zakładaniem Ksiąg Wieczystych. Wówczas umowa najmu instytucjonalnego ulegnie rozwiązaniu za porozumieniem stron, a w tym samym dniu zostanie zawarta umowa najmu z DDW (w formie aktu notarialnego). Zazwyczaj trwa to krócej niż 24 m-ce.

Ile kosztuje najem?

Sposób rozliczeń, który proponujemy, zapewnia pełną przejrzystość oraz zgodność z ustawą o ochronie praw lokatorów. Na opłaty składają się 3 główne składowe, wymienione poniżej. Natomiast w momencie przejścia na umowę DDW (z dojściem do własności) do czynszu dojdzie czwarty składnik: część wartości mieszkania.

opłata za mieszkanie

Czynsz najmu, czyli opłata za korzystanie z lokalu. W przypadku Nowego Nikiszowca średni czynsz wynosi 24 zł/mkw. Uwaga! Nasi najemcy mogą się ubiegać o dopłatę do czynszu (pobiera się ją co miesiąc, maksymalnie przez 15 lat). Kalkulator dopłat>>


rachunki za mieszkanie

Rachunki, czyli opłaty niezależne od nas (dostawy energii, wody, ogrzewanie oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych). Każde mieszkanie ma indywidualny licznik; płacisz tylko za to, co sam zużyjesz.


rachunki za mieszkanie


Opłata eksploatacyjna (utrzymanie części wspólnych, ich konserwacja i naprawa); 5,5 zł/mkw. Dokładne składowe tej opłaty opisujemy poniżej:

 • Woda (np.: do podlewania roślin na patio)
 • Ogrzewanie powierzchni wspólnych (klatek schodowych, korytarzy)
 • Energia elektryczna (oświetlenie zewnętrzne dróg, chodników, parkingów zewnętrznych, korytarzy, klatek schodowych)
 • Utrzymanie zieleni
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną
 • Odśnieżanie (m.in. ciągów komunikacyjnych, parkingów zewnętrznych, dróg dojazdowych do parkingów) oraz odprowadzanie wody deszczowej i roztopów
 • Sprzątanie: ciągów komunikacyjnych zewnętrznych (chodniki, place, drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe do parkingów), parkingu zewnętrznego, klatek schodowych, korytarzy, parkingów wewnętrznych, mycia okien, deratyzacji
 • Przeglądy ogólnobudowlane (wymagane przepisami prawa)
 • Przeglądy gwarancyjne, serwis kotłowni, przeglądy instalacji przeciwpożarowych, uzdatnianie wody, separatory, badanie wind, wentylacji, etc. oraz koszty materiałów do konserwacji tych instalacji
 • Ryczałt na remonty
 • Usuwanie awarii w częściach wspólnych
 • Utrzymanie infrastruktury WiFi
 • Instalacja urządzeń niezbędnych do dostosowania nieruchomości do aktualnych przepisów prawa lub decyzji administracyjnych
 • Zakup, naprawa i wymiana: oświetlenia i oznakowania
 • Coroczny przegląd techniczny mieszkań

Ile pieniędzy na początek?

Decydując się na Mieszkanie Plus, nie potrzebujesz ani wkładu własnego, ani pieniędzy na wykończenie mieszkania (możesz wybrać lokal z podstawowym wykończeniem pod klucz). Twoje początkowe koszty to:

Kaucja

3- lub 6-krotność miesięcznego czynszu. Jeżeli zgadzasz się, abyśmy sprawdzili Twoją zdolność czynszową, wystarczy 3-krotność. Jeżeli nie chcesz przechodzić weryfikacji czynszowej: 6-krotność. Kaucję wpłacasz w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. Przykładowo: jeśli chcesz wynająć mieszkanie 60 mkw., to 3-krotność kaucji wyniesie 60 mkw. x 24 zł x 3 = 4 320 zł.

Czynsz

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.

Wyposażenie

Mieszkania na osiedlu Nowy Nikiszowiec są już wykończone. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD. Kupisz je wtedy, kiedy będziesz mógł.

Dopłaty czynszowe

Wszyscy najemcy mogą się ubiegać o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Taka dopłata jest przyznawana co roku (ponieważ Twoja sytuacja materialna może się zmienić). Maksymalnie możesz z niej korzystać przez 15 lat. Najemcy lokali wybudowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus pobierają obecnie od 100 do 650 zł miesięcznie. Wysokość dopłat jest różna, ponieważ zależy od indywidualnej sytuacji każdego najemcy. Kwota dopłat jest odejmowana od czynszu i widnieje na fakturze. Kalkulator dopłat

Pobierz poradnik

Z wykończeniem

W niektórych naszych inwestycjach można dokonać wyboru: mieszkanie w standardzie deweloperskim lub z wykończeniem. Na osiedlu Nowy Nikiszowiec wszystkie mieszkania są wykończone w podstawowym standardzie „pod klucz”. Co w nich zastaniesz?

 • podłogi
 • glazurę i terakotę (w łazience i części kuchennej)
 • biały montaż w łazience
 • ściany pomalowane na biało
 • drzwi zewnętrzne i wewnętrzne

Częste pytania

Czy podpisując umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności (DDW), od razu staję się właścicielem mieszkania?

Nie. Do własności dochodzisz stopniowo. Przykład: jeżeli umowa najmu instytucjonalnego z DDW zostanie zawarta na 25 lat, uzyskasz prawo własności do lokalu po 25 latach. A co się stanie, jeżeli podpiszesz umowę na 25 lat, a po 10 latach będziesz chciał wpłacić całą cenę mieszkania i stać się właścicielem? Jest to możliwe, o ile Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju (który finansuje budowę naszych inwestycji) wyda na to zgodę.

Czy mogę dojść do własności w ciągu 5 lat?

Mieszkania Plus są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które nie mają wystarczających możliwości finansowych, aby kupić nieruchomość czy zaciągnąć kredyt hipoteczny. Dlatego oferujemy stopniowe dochodzenie do własności.

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

Oczywiście. Natomiast konieczne będzie załatwienie formalności. Jeżeli Twoje pełnoletnie dzieci zamierzają nadal z Tobą mieszkać, będą zobowiązane do:

 • Przystąpienia do umowy najmu (w praktyce: podpiszemy aneks do umowy, w którym nie tylko Ty, ale i Twoje dzieci będą współwłaścicielami mieszkania)
 • Złożenia oświadczenia o wydaniu lokalu oraz poddaniu się egzekucji (to oznacza, że one również będą odpowiedzialne np. za zadłużenia w opłatach) w formie aktu notarialnego.

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Nie. Dzieci mieszkające razem z najemcą, po osiągnięciu pełnoletności (o ile wyrażą chęć dalszego zamieszkiwania w lokalu), nie są poddawane ocenie pod kątem zdolności płatniczej. Badanie zdolności czynszowej nie dotyczy tej kategorii najemców.

Kto pokryje koszt aktu notarialnego?

 • W przypadku umów najmu z DDW: Koszty sporządzenia przez notariusza oświadczenia o poddaniu się egzekucji pokrywa najemca. Koszty sporządzenia aneksu i jego wypisów ponosi w 50% najemca, a w 50% my (my pokrywamy 100% tylko w przypadku, jeżeli korzystasz ze wskazanego przez nas notariusza).
 • W przypadku umów najmu bez DDW: jeżeli korzystasz z notariusza wskazanego przez nas, pokrywamy 100% kosztów. Jeżeli sam wybrałeś notariusza – 100% kosztów pokrywasz Ty. Będą to koszty: sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz koszty wypisów notarialnych (po jednym wypisie dla każdej strony).

Ile mam czasu na podjęcie decyzji o przystąpieniu do umowy najmu z DDW?

Tyle, ile potrzebujesz. Aktualne przepisy nie przewidują żadnego terminu na zawarcie umowy najmu z DDW. Możesz po kilku czy nawet kilkunastu latach najmu instytucjonalnego zdecydować się na podpisanie umowy najmu z DDW. Jeżeli przepisy w tej sprawie miałyby się zmienić (a nie ma takich planów), powiadomimy Cię odpowiednio wcześniej.

Czy po śmierci najemcy (przy umowie najmu z DDW), najem może być kontynuowany przez jego dziecko, jeżeli to dziecko tej pory z nim nie mieszkało?

Nie. Jeżeli Twoje dzieci z Tobą nie mieszkają, a chcą mieć prawo do dziedziczenia najmu, muszą przystąpić do umowy najmu jeszcze za Twojego życia.

Lokal wynajmują dwie osoby. Jedna chce samodzielnie podpisać umowę najmu z DDW, ale nie ma zdolności płatniczej. Jednak zainwestowała w to mieszkanie (np. w wykończenie) znaczne kwoty. Czy to się liczy?

Niestety nie możemy brać pod uwagę, że zainwestowałeś pieniądze w wykończenie czy wyposażenie mieszkania. Aby przystąpić do umowy najmu z DDW, musisz mieć zdolność czynszową. Dlatego każdy najemca, który chce zawrzeć taką umowę, będzie ponownie sprawdzany pod tym kątem (badanie musi być aktualne). Jeżeli sprawdzian wypadnie negatywnie, najemca będzie mógł kontynuować umowę najmu, ale bez DDW.

Jeśli najemcy przysługuje prawo własności nieruchomości (działki) budowlanej, może zawrzeć umowę najmu z DDW?

Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu z DDW. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.

Już po podpisaniu umowy najmu instytucjonalnego odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą? Czy mogę przystąpić do umowy najmu z DDW?

Nabycie innego lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu z DDW nie jest przeszkodą w kontynuowaniu umowy najmu, jak również w nabyciu tego mieszkania.

Podpisałem umowę najmu z DDW, ale po kilku latach zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?

Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej. Napisz do nas wniosek, w którym przedstawisz swoją sytuację. Każdy taki przypadek rozpatrzymy indywidualnie.

Jestem najemcą i chcę przystąpić do umowy najmu z DDW. Czy muszę wpłacić drugą kaucję?

Nie. Kaucja, którą wpłaciłeś przy podpisywaniu umowy najmu instytucjonalnego, zostanie zaliczona na poczet kaucji związanej z Twoją nową umową, czyli umową najmu z DDW. Wysokość kaucji w Umowach DDW odpowiada trzykrotności czynszu.

Wybrałem mieszkanie w standardzie deweloperskim. Po kilku latach od podpisania umowy najmu z DDW postanowiłem zrezygnować z najmu. Czy otrzymam zwrot pieniędzy zainwestowanych w wykończenie mieszkania?

Najemcy mają różny gust i różne potrzeby; dlatego może się zdarzyć, że Twój wkład (pracy i pieniędzy) obniżył szanse na wynajęcie tego lokalu kolejnej osobie. Wówczas możemy usunąć ulepszenia, które zrobiłeś w mieszkaniu, przywracając lokal do stanu pierwotnego. Odbędzie się to na Twój koszt. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zatrzymać te ulepszenia, zwrócimy Ci za nie pieniądze. Obliczając wartość ulepszeń, weźmiemy pod uwagę ich stan (stopień zużycia) na dzień opuszczenia lokalu.

W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?

Zapis o waloryzacji jest standardem w długookresowych umowach najmu. Waloryzacja oznacza, że czynsz może się zmienić wtedy, kiedy zmieni się tzw. wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że:

 • Czynsz będzie waloryzowany raz do roku
 • Jeżeli wskaźnik inflacji będzie dodatni, czynsz ulegnie podwyższeniu, a jeżeli ujemny – obniżeniu
 • Wysokość ewentualnej podwyżki lub obniżki będzie równa wysokości wskaźnika inflacji

Jakie dokumenty są potrzebne do badania zdolności czynszowej?

 • potwierdzenie dochodów wszystkich dorosłych osób  (przyszłych najemców) gospodarstwa domowego
 • liczba osób w gospodarstwie domowym
 • liczba osób dorosłych i nieletnich w gospodarstwie domowym
 • kwota zobowiązań stałych (kredyty, faktury za telefon)
 • wypełnione i podpisane pełnomocnictwo do weryfikacji w systemie BIG Info Monitor
 • informacja o typie mieszkania, jakie Cię interesuje (M1, M2, M3)