Przesunięcie terminu naboru wniosków

nowy nikiszowiec zdjęcie osiedla widok z drona

Spółka PFR Nieruchomości, zaangażowana w realizację inwestycji Nowy Nikiszowiec w Katowicach podjęła decyzję o przesunięciu terminu uruchomienia naboru do mieszkań. Obecnie trwają rozmowy z Generalnym Wykonawcą inwestycji, które mają na celu wypracowanie nowych warunków kontraktu. Biorąc pod uwagę fakt, że poczynione podczas negocjacji ustalenia mogą wpłynąć na zakładany harmonogram realizacji robót budowlanych, konieczne jest również zmodyfikowanie terminu rozpoczęcia rekrutacji najemców. Do czasu zakończenia rozmów z Generalnym Wykonawcą nie jest możliwe zadeklarowanie nowej daty uruchomienia naboru. Po 30 października spółka PFR Nieruchomości poinformuje o dalszych krokach.

Należy podkreślić, że prace na budowie Nowego Nikiszowca przebiegają w niezakłócony sposób. Roboty budowlane na składającym się z trzech kwartałów osiedlu przekraczają średnio 80% wykonania. Najbardziej zaawansowanym jest kwartał A, w którym trwają prace wykończeniowe,  na które składa się m.in. montaż paneli i drzwi wewnętrznych. Drugi pod względem zaawansowania prac jest kwartał B, w którym trwa malowanie ścian mieszkań i układanie płytek ceramicznych. W kwartale C poza robotami wykończeniowymi, nadal trwają prace przy elewacji budynku. O tym jak dziś wygląda budowa przy ul. Górniczego Dorobku można się przekonać oglądając najnowszy materiał wideo

Pomimo przesunięcia terminu uruchomienia naboru do mieszkań, jego planowany przebieg pozostaje niezmienny. Proces będzie miał charakter dwuetapowy. Najpierw wnioski potencjalnych najemców zostaną zweryfikowane pod względem kryteriów ustalonych w uchwale Rady Miasta Katowice. Każdy złożony wniosek otrzyma odpowiednią liczbę punktów i na tej podstawie powstanie lista pierwszeństwa do mieszkań. Kolejnym krokiem będzie ocena zdolności czynszowej przyszłego najemcy oraz weryfikacja w BIG InfoMonitorze i to one zadecydują o przyznaniu mieszkania.