Miasto wybuduje drogę dojazdową do osiedla

Nowa droga połączy ul. Gospodarczą z ul. Szopienicką. Od zachodu (ul. Gospodarcza) droga będzie się zaczynać przy siedzibie firmy 3S Data Center. Planowane jest tu rondo. W kierunku wschodnim droga pobiegnie przez las i połączy się z Szopienicką nieco powyżej lodowiska Jantor, obok istniejącego parkingu. Tu też będzie rondo, a jeszcze jedno planowane jest mniej więcej w połowie tego odcinka, na wysokości powstającego osiedla. W planie jest też budowa zatok autobusowych w rejonie powstającego osiedla oraz w rejonie terenów firmy 3S. Wiadomo już, że do Nowego Nikiszowca pojedzie miejski autobus.

Wykonawca drogi wykona też wlot do ronda przy firmie 3S. po to, żeby w przyszłości można było pociągnąć drogę w kierunku północnym do skrzyżowania ulic Porcelanowej i Kolonii Amandy.